Avsnitt 99.5 – Börsen är inget nollsummespel (20170228)


I avsnitt 99.5 av Fill or Kill:

Mat-trender – Vad ska man äga?
Sitter traders endast och lurar folk hela dagarna?
Placings
TRUMP
Indextävling
Veckans Fill or Kill