Avsnitt 43 – Kläm På Lemmen


I avsnitt 43
*Rapportperioden – Bmax & Dust
*MYCR reken från DI
*Oljan och statoils köp av LUPE
*Index bottnat?