Morgonbrev

En publikation bestående av relevanta nyheter inför marknadens öppning, Morgonbrevet ämnar till att hjälpa våra medlemmar vara ajour med vilka drivande nyheter som har kommit till marknaden under natten och morgonen samt vilka företagsspecifika nyheter som kan tänkas vara katalysator för kursrörelserna under dagen. Målet är att ge medlemmarna en god grund för att kunna identifiera vilka aktier eller tillgångslag som kan tänkas komma vara ”in play” under dagen.

Morgonbrevet är ett tidsbesparande hjälpmedel som hjälper medlemmen lägga fokus på rätt saker, på dem aktierna i vilka det kan antas att marknaden riktar sin uppmärksamhet till. Förhoppningen är också att våra medlemmar ska kunna tillgodogöra sig kunskaper för att identifiera kursdrivande nyheter ur ”bruset” vid rätt tidpunkt i marknaden, en i Fillorkills tycke nödvändig egenskap i dagens marknader, då tillgången till information samt nyheter till skillnad från förr inte är ett problem utan utmaningen har på senare år blivit att sålla ut nyheter ur ”bruset”.

”you are only as good as the Stock you trade”

Saknar du åtkomst till morgonbreven? Klicka på logga in längst upp till höger för att registrera dig eller logga in på ditt konto.

Klicka här för att se ett exempel på ett morgonbrev.