Michigans konsumentförtroendeindex steg till 81,2 i oktober

Friday, October 16, 2020 2:00 PM
Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 81,2 i oktober, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 80,5.

Föregående månads utfall var 80,4.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAoktober, 2020KonsensusFörändring mot konsensusseptember, 2020
Michigan konsumentförtroende81,280,50,9%80,4
Konsensusdata från Bloomberg