Attana minskar rörelseresultatet under fjärde kvartalet

Tuesday, February 25, 2020 5:47 AM
Attana redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen sjönk till 0,9 miljoner kronor (1,1). Totala intäkter uppgick till 1,4 miljoner kronor (2,0).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före och efter skatt var -3,7 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,025 kronor (-0,013).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,2 miljoner kronor (0,7).

Likvida medel uppgick till 3,8 miljoner kronor (0,6).

"Det finansiella resultatet levde inte upp till våra förväntningar, men operativt tycker jag att vi har skapat mycket. Men det gäller att kunna kapitalisera på detta", säger vd Teodor Aastrup i en kommentar om helåret 2019.

Av rapporten framgår också att den pågående coronavirusepidemin sannolikt kommer att påverka bolagets försäljning och resultat under 2020.


Attana, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning0,91,1
Rörelseresultat-3,6-1,6
Resultat före skatt-3,7-1,6
Nettoresultat-3,7-1,6
Resultat per aktie, kronor-0,025-0,013
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,20,7
Likvida medel3,80,6