UPM-Kymmene investerar 550 miljoner euro i ett bioraffinaderi i Tyskland

Thursday, January 30, 2020 10:50 AM
Finska skogsbolaget UPM-Kymmene kommer att investera 550 miljoner euro i ett bioraffinaderi i Leuna i Tyskland. Bioraffinaderiet kommer att producera 100 procent träbaserade biokemikalier som möjliggör en övergång från fossila råvaror till hållbara alternativ i olika konsumentdrivna slutanvändningar. Investeringen öppnar helt nya marknader för UPM-Kymmene med stor tillväxtpotential för framtiden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bioraffinaderiet får en kapacitet på 220 000 ton per år och väntas tas i drift i slutet av 2022.
Investeringen förväntas ge en avkastning på sysselsatt kapital på 14 procent vid full drift.