EQL Pharma ökar omsättning och nettoresultat under tredje kvartalet, höjer helårsprognosen

Wednesday, February 5, 2020 1:10 PM
Generikabolaget EQL Pharma redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning av nettoresultatet till vinst.

Omsättningen steg 83,3 procent till 20,9 miljoner kronor (11,4).

Ebitda-resultat blev 2,6 miljoner kronor (0,0), med en ebitda-marginal på 12,4 procent.

Resultatet före skatt var 1,5 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet efter skatt blev 1,5 miljoner kronor (-1,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,5 miljoner kronor (10,8).

Likvida medel uppgick till 15,0 miljoner kronor (27,2).

I rapporten konstaterar vd Christer Fåhraeus att det tredje kvartalet innebar ett nytt rekord sett ur ett försäljningsperspektiv. Det var också bolagets andra kvartal i rad med nytt slaget försäljningsrekord.

"Den fina försäljningsutveckling gör att EQL justerar upp sin tillväxtprognos för det fiskala året 2019/20. Vår nya bedömning för omsättningstillväxten för innevarande räkenskapsår (2019/20) är runt 40 procent (från tidigare runt 30 procent) jämfört med föregående räkenskapsår. Vi förväntar vidare att ebitda växer med omkring 100 procent (från tidigare runt 30 procent) samma period jämfört med föregående räkenskapsår", säger EQL-chefen.

EQL Pharma, MkrQ3-2019/2020Q3-2018/2019Förändring
Nettoomsättning20,911,483,3%
EBITDA2,60,0
EBITDA-marginal12,4%
Resultat före skatt1,5-1,8
Nettoresultat1,5-1,8
Resultat per aktie, kronor0,05-0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet0,510,8-95,4%
Likvida medel15,027,2-44,9%