Carnegie Asia minskade 1,6 procent i januari - börsfall efter utbrottet av coronaviruset

Sunday, February 16, 2020 5:59 PM
Carnegie Asias förvaltare Gunnar Påhlson skriver i en månadsrapport att fonden minskade 1,6 procent i januari.

Förvaltaren skriver inledningsvis i en marknadskommentar att börserna i Asien inledde med stigande börser under årets första månad. Detta var främst drivet av att Kina efter årsskiftet stimulerade ekonomin med sänkningar av bankernas reservkrav.

Däremot var uppgången ganska kortvarig. Efter utbrottet av coronaviruset i Kina föll de asiatiska börserna på bred front med åtta procent.

I denna miljön klarade sig internetbolaget JD.Com, Alibaba och Tencent bättre eftersom de inte har någon försäljning i fysiska butiker.

Även företag i Thailand, Hongkong och Sydkorea som är beroende av kinesisk efterfrågan drabbades negativt.

"En stor del av kinesisk industri håller stängt över nyårshelgen. I och med influensaepidemin förlängs stängningen för många företag ytterligare en vecka. Effekten på ekonomin som helhet är förstås negativ. Uppskattningen är att BNP- tillväxten för första kvartalet kan falla till under 5 procent. Bankerna riskerar att se ökade kreditförluster", skriver Påhlson.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Taiwan Semiconductors, Samsung och JD.Com med portföljvikterna 9,2, 8,5 respektive 5,6 procent.