Strand Förmögenhetsfond backade marginellt i november - försiktigt positiva till börsen

Wednesday, December 4, 2019 4:47 PM
Strand Förmögenhetsfond tyngdes av innehavet i Climeon och backade marginellt med 0,04 procent i november. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att månaden började med en optimism som drevs av bland annat hopp om minskade amerikanska importtullar på kinesiska varor, vilket senare dementerades av Trump.

Samtidigt har de ekonomiska indikatorerna visat på fortsatt svaga konjunkturutsikter, men de tyska inköpsindexen kom in något starkare än väntat i den senaste rapporten och en förbättring kan börjas ses i landets viktiga bilindustrin.

Climeons utveckling var fondens främsta bidragande faktor till den negativa avkastningen.

"Den svaga utvecklingen beror framförallt på nedgången i Climeon. Vi är fortsatt långsiktigt positiva men ser att utvecklingen både på Island och i Japan tar längre tid än väntat och mot den bakgrunden är det naturligt att en del investerare blir osäkra", kommenterar förvaltarteamet.

Inför framtiden är fonden fortsatt positiv till börsutvecklingen till följd av att konjunktursignalerna ser något bättre ut än tidigare och att månaderna kring årsskiftet statistiskt brukar vara starka.

Fondens tre största innehav var per utgång av månaden Xvivo, SHB och Volvo. Aktievikten uppgick till 49,9 procent.