Sustainable Energy Solutions får order på att bygga energianläggning åt Utvike Fastigheter.

Wednesday, February 26, 2020 7:15 AM
Värmepumpsbolaget Sustainable Energy Solutions har tecknat kontrakt med Utvike fastigheter om att bygga en energianläggning för elva hus. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget bygger tre anläggningar för produktion av tappvarmvatten och värme, med en total effekt om 130 kW. Anläggningarna kommer betjäna elva hus som idag värms med gasol, vilket förutom en ekonomisk besparing även innebär en signifikant miljöbesparing.

Den totala investeringen för Utvike Fastigheter landar på 3,5 miljoner kronor inklusive moms, vilket med en årlig besparing på 795 000 kronor ger en återbetalningstid på 4,4 år. Arbetet med anläggningen påbörjas i slutet av mars och den beräknas vara slutlevererad under andra halvan av maj.