Inhalation Sciences vd ser ett intensivt år framför sig

Monday, January 27, 2020 7:23 AM
Inhalationsbolaget Inhalation Sciences har ett intensivt år framför sig. Det uppger vd Manoush Masarrat i en utblick för året.

I det första kvartalet planerar företaget att lansera DissolvIt-modulen och två system kommer att levereras under perioden. Den tredje leveransen kommer att ske i det andra kvartalet.

"Under Q1 2020 kommer DissolvIt att vara installerad i kommersiella laboratorier och börja generera tillförlitliga, repeterbara IVIVC-data. DissolvIt kommer att bli en viktigt del av vår framtid", uppger Inhalation Sciences-chefen.

Inhalation Sciences arbetar också på en validering av PreciseInhale i kliniska prövningar. En kommersiell introduktion väntas under nästa år. Det Spotlight-noterade bolaget arbetar också med kontraktsforskningsuppdrag och Masarrat räknar med fler beställningar under året både från nya och existerande kunder.

Inhalation Sciences räknar med att utöka sin kundbas under 2020.