Amazon och Lowes ger bonusar till personalen

Monday, June 29, 2020 1:48 PM
Detaljhandelsjättarna Amazon och Lowes ger bonusar till personalen mot bakgrund av coronakrisen. Det handlar om 500 respektive 450 miljoner dollar som bolagen delar ut.

I Amazons fall kommer samtliga anställda under juni få en bonus. Heltidsanställda kommer få 500 dollar vardera, medan deltidsanställda kommer få 250 dollar var. Det gäller även förare som bistår med leveranser. Även förare via Amazon Flex som kört mer än tio timmar under månaden kommer få 150 dollar var i bonus.

I Lowes fall kommer heltidsanställda få 300 dollar var, medan deltidsanställda kommer få 150 dollar. Dessa bonusar kommer utbetalas i mitten av juli och sker mot bakgrund av tidigare bonusar och löneökningar under våren.