Carnegie Global ökade 1,2 procent i december - nytt innehav i fonden är Franklin Covey

Friday, January 17, 2020 3:30 PM
Fonden Carnegie Global steg 1,2 procent i december. Avkastningen 2019 landade på 24,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin.

Årets främsta bidragsgivare 2019 var Moody’s, Qualitas och Ryman Healthcare med uppgångar på 80, 70 respektive 63 procent.

Innehaven som tyngde avkastningen mest 2019 var Alliance Data Systems, Prosus och Franklin Covey som backade 20, 12 respektive 8 procent.

Ryman Healthcare, Alphabet och Qualitas Control var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Nytt innehav i fonden är Franklin Covey som säljer företagsutbildningar.

"Anledningen till att vi investerade var att FC är i slutskedet i omställningen från att sälja enstaka kurser till årligt återkommande utbildningspaket", kommenterar förvaltaren.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alphabet, Kkr & Co samt Ryman Healthcare med portföljvikterna 9,1, 7,6 respektive 7,4 procent.