Fortum genomför strategisk översyn av tillgång i Baltikum och Polen

Thursday, February 6, 2020 6:56 AM
Finska kraftjätten Fortum ser nu över strategiska alternativ till en värme- och kylverksamhet i Polen, Baltikum och Träskända (Järvenpää) i Finland.

Bolaget menar att den pågående översynen av företagets verksamheter visar att potentialen skulle kunna vara högre utanför Fortums ägande.

Anläggningarna producerade värme motsvarande 5,1 TWh och 1,3 TWh kraft under förra året. Ebitda-resultatet var 120 miljoner euro.