Danmarks konsumentpriser ökade mer än väntat i årstakt under februari

Tuesday, March 10, 2020 7:00 AM
Danmarks konsumentpriser ökade mer än väntat i årstakt under februari.

På årsbasis steg konsumentpriserna 0,8 procent (+0,7), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 0,6 procent.

Danmark, %februari, 2020Konsensusjanuari, 2020
KPI, YY0,80,60,7
Konsensusdata från Bloomberg