Ortoma vill göra riktad nyemission på 35-40 miljoner kronor

Tuesday, February 23, 2021 4:39 PM
Medicinteknikbolaget Ortoma vill göra en riktad nyemission på cirka 35-40 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Emissionslikviden syftar till att upprätthålla en stark finansiell position och ökad flexibilitet vid fortsatta förhandlingar samt till att finansiera förberedelser för distribution av Ortoma Treatment Solution.

Arctic Securities har fått uppdraget. Teckningskursen och allokeringen kommer fastställas genom förhandling med de potentiella investerarna.