MTG ökar omsättning och justerat ebitda-resultat under fjärde kvartalet (uppdatering)

Thursday, February 6, 2020 1:13 PM
(Uppdatering avser att siffrorna gäller för kvarvarande verksamheter samt kommentar för segmenten längst ned)

MTG redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget nära på dubblar ebitda-resultatet medan det på sista raden blev en rejäl förlust.

Siffrorna nedanför avser kvarvarande verksamheter.

Omsättningen steg 15,3 procent till 1 163 miljoner kronor (1 009).

Ebitda-resultat blev -123 miljoner kronor (40).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 84 miljoner kronor (43), med en ebitda-marginal, ex eo på 7,2 procent (4,3).

Resultatet före skatt var -229 miljoner kronor (21).

Resultatet efter skatt blev -207 miljoner kronor (-66).

Resultat per aktie hamnade på -5,33 kronor (6,78).

"Det fjärde kvartalet präglades av hög aktivitet inom esport-segmentet, bland annat med genomförande av fyra Master properties. Fans visade stort intresse för alla properties, med förbättrade operationella nyckeltal som resultat. Totalt ökade intäkterna med 15 procent, främst tack vare de properties som vi äger och själva driver, som växte med solida 21 procent", skriver bolaget om utvecklingen för esport.

Även segmentet Gaming kom att avsluta året på ett starkt sätt.

"Året avslutades med en stark utveckling av den befintliga spelportföljen, särskilt för Forge of Empires. Den genomsnittliga kundrelationen har förlängts under året, vilket har gett ökat ekonomiskt kundvärde. Det har i sin tur gett oss möjligheten att investera i marknadsföring för framtida tillväxt, vilket har lönat sig under det fjärde kvartalet 2019", skriver bolaget.

MTG, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning1 1631 00915,3%
EBITDA-12340
EBITDA-marginal4,0%
EBITDA, justerat844395,3%
EBITDA-marginal, justerad7,2%4,3%
Resultat före skatt-22921
Nettoresultat-207-66
Resultat per aktie, kronor-5,336,78
Utdelning per aktie, kronor0