Kansas Fed index minskade mindre än väntat i juni

Thursday, June 23, 2022 2:57 PM
Kansas Fed index minskade mindre än väntat i juni.

Indexet sjönk till 12 i juni. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 10.

Föregående månads utfall var 23.

USAjuni, 2022KonsensusFörändring mot konsensusmaj, 2022
Kansas Fed index121020,0%23
Konsensusdata från Bloomberg