Irras siktar på att introducera Irraflow på minst fyra marknader under 2020

Tuesday, January 7, 2020 7:36 AM
Irras ger en uppdatering om lanseringen av produkterna Irraflow och Hummingbird ICP i USA. Bolaget presenterar också sina målsättningar för 2020.

Vad gäller Irraflow fortsätter lanseringen i USA som planerat. Ungefär 70 strokecenter har uppvisat intresse varav mer än 15 har resulterat i köp eller utvärdering av systemet.

Enligt Irras pågår utbildning för att introducera Irraflow på cirka ytterligare tio sjukhus under början av 2020 och när säljteamet vuxit sig kommer resurser finnas för att utbilda kvarvarande amerikanska sjukhus med uttryckt intresse. Det handlar om mer än 45 sjukhus.

Med lanseringen av Hummingbird siktar Irras på att utöka kundbasen till över 25 kunder under året.

Målsättningarna för innevarande år är att Irraflow ska introduceras kommersiellt på minst fyra ytterligare marknader globalt. Bolaget vill därutöver också introducera minst tre ytterligare artiklar till Irraflow-produktlinjen.

För Hummingbird är målet att arbeta med att erhålla regulatoriska godkännanden på marknader utanför USA.