Quiapeg Pharmaceuticals påvisar proof-of-concept i preklinisk effektstudie med OPG-1029

Tuesday, February 25, 2020 1:16 PM
Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals påvisar proof-of-concept efter positiva resultat från en preklinisk effektstudie i forskningsprojektet QPG-1029, pegylerat liraglutid, för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Quiapeg har genomfört en preklinisk studie för att utvärdera effekten av företagets kandidatsubstans QPG-1029, pegylerat liraglutid, för behandling av typ 2-diabetes och övervikt.

Studien utfördes av Gubra, ett företag specialiserat på farmakologisk forskning inom diabetes och andra metabola sjukdomar, och jämförde QPG-1029 med diabetesläkemedlen liraglutid och semaglutid avseende effekt på födointag och vikt i friska råttor.

- Denna studie visar otvetydigt att QPG-1029 och Quiapegs teknologiplattform Uni-Qleaver fungerar som avsett och validerar vårt behandlingskoncept. Att förlängningen av behandlingseffekten var mer uttalad med QPG-1029 jämfört med semaglutid, som doseras veckovis, kom som en positiv överraskning, säger Cecilia Kemi, operativ chef.

- Dessa resultat innebär att den tekniska risken i plattformen har minskat avsevärt samtidigt som möjligheterna att sluta licensavtal framöver har ökat markant, säger Marcus Bosson, vd.

Resultaten innebär att Quiapeg fortsätter utvecklingsprogrammet för QPG-1029. Efter utvärdering av behandlingseffekten i proof-of-concept studien kommer farmakokinetiska studier med upprepad dosering samt toxikologi- och säkerhetsstudier att genomföras innan det kliniska programmet kan starta. Parallellt fortsätter utveckling av produktionsprocess och formulerings- och stabilitetsstudier.