Optifreeze har slutfört Optidry-försöken i Tyskland med lyckat resultat

Friday, January 10, 2020 2:31 PM
Optifreeze har som tidigare meddelats bedrivit industriella försök hos ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Bolaget har nu slutfört dessa Optidry-försök med lyckat resultat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nästa steg blir nu att utöka med industriella försök av fler produkter. Dessa är planerade att äga rum under februari/mars 2020. Efter försöken kommer båda parter gemensamt att utvärdera resultaten. Optifreeze har med hänsyn till affärsmässiga och strategiska skäl hos kunden valt att fortsatt inte namnge bolaget.

"Företaget har samarbetat med OptiFreeze sedan en tid tillbaka och tillsammans har vi utfört tester i industriell skala på plats i kundens fabrik. Resultaten påvisar att både kapacitet och effekt är i linje med förväntningarna", skriver Optifreeze.

"Mycket roligt och positivt att resultaten är så bra att vår samarbetspartner väljer att både fortsätta och utöka testerna till att omfatta fler produkter. Vi ser verkligen framemot detta fördjupade samarbete med av Europas ledande aktörer inom sitt område", säger OptiFreeze vd Ulf Hagman.