Zenergy ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet (uppdaering)

Thursday, February 27, 2020 10:00 AM
(Tillägg i hela nyheten)

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

"Det fjärde kvartalet präglades av en fortsatt positiv trend med inkommande förfrågningar, tecknandet av flera stora och långsiktiga avtal samt uppgörelsen med K-fastigheter. Svenska
staten lade en beställning på anpassade kontor om cirka 36 miljoner kronor, och kundprojekteringen inleddes omgående med produktionsstart i slutet av kvartalet", säger vd Johan Olofsson.
Omsättningen steg till 2,8 miljoner kronor (2,4). Hyresintäkterna i koncernen under fjärde kvartalet uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,5). Detta avser främst uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy Ziprent.

Rörelseresultatet blev -4,2 miljoner kronor (-19,4).

Resultatet före och efter skatt var -4,3 miljoner kronor (-20,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,39).

Zenergy föreslår ingen i utdelning.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-2,5).

Likvida medel uppgick till 22,6 miljoner kronor (1,4).

"Ordern till svenska staten, uppgörelsen med K-fastigheter och inte minst de båda långsiktiga avtalen med Defigo och Pansanté visar att vi är på väg att konkretisera den affärsutveckling som Zenergy behöver för att gå mot lönsamhet", säger vd:n.

Zenergy, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning2,82,4
Rörelseresultat-4,2-19,4
Resultat före skatt-4,3-20,3
Nettoresultat-4,3-20,3
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,39
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,7-2,5
Likvida medel22,61,4
Utdelning per aktie, kronor0