Morgonbrev 20211125

Thursday, November 25, 2021 7:12 AM
25 november 2021


God morgon

Stockholmsbörsen väntas inleda torsdagen oregelbundet.

Euro Stoxx 50-terminen stiger med 0,54 procent, FTSE 100-terminen ökar 0,32 procent och DAX terminen stiger 0,38 procent.


New York

Investerare handlade upp majoriteten av amerikanska indexen efter en del makrodata, däribland det lägsta antalet som ansökt om arbetslöshetsersättning för första gången sedan 1969. Enligt ett Fed-protokoll så lutar fler ledamöter åt att strama åt centralbankens månatliga tillgångsköp.

På den breda marknaden ökade S&P 500-index med 0,23 procent till 4 701,46.
S&P 500 index handlades under dagen inom intervallet -0,66 procent som lägst och 0,26 procent som högst.

Teknologitunga Nasdaq Composite steg med 0,44 procent till 15 845,23.
Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,16 procent som lägst och 0,47 procent som högst.

Sektormässigt hade fastigheter den bästa utvecklingen, plus 1,28 procent, medan material noterades för den svagaste utvecklingen, minus 0,74 procent.

Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjönk 2 punkter till 1,64 procent.
I dag på morgonen noteras räntan till 1,64 procent.

Brentoljan backade 0,34 procent till 81,05 dollar och WTI-oljan sjönk 0,14 procent till 78,39 dollar. Brent står i dag i 81,14 dollar, medan WTI-noteringen är 78,34 dollar.

Guldpriset steg 0,03 procent till 1 784,30 dollar. I dag står guldet i 1 792,40 dollar.

Dollarn stärktes till 1,1203 mot euron, från 1,1249 dagen innan. I dag står dollarn i 1,1210. En dollar kostar 9,1133 kronor, att jämföra med 9,1260 föregående handelsdag.


Asien

Det var mestadels positiva rörelser i Asien under torsdagen som framförallt präglades av Bank of Koreas beslut att höja styrräntan till 1 procent. Draget var emellertid förväntat av analytiker. Landets börsindex Kospi reagerade dåligt på nyheterna och backade 0,4 procent. Thailändska och singaporianska indexen följde också med ner men annars var det relativt grönt på börsskärmarna i regionen.

Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,67 procent till 29 499,28. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,48 procent som lägst och 0,91 procent som högst.

Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,33 procent till 2 025,69. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,28 procent som lägst och 0,64 procent som högst.


Delårsrapporter:

Medicinteknikbolaget Elekta höjde omsättningen med 4,6 procent till 3 697 miljoner kronor (3 534). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 578.

Fastighetsbolaget Studentbostäder redovisar ökade hyresintäkter men lägre förvaltningsresultat i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgick till 46,7 miljoner kronor (30,5), en ökning med 53,1 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 29,4 miljoner kronor (20,1), en ökning med 46,3 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet uppgick till 2,3 miljoner kronor (9,0), en minskning med 74,4 procent mot föregående år.

Logistikbolaget Jetpaks omsättning steg 15,0 procent till 242,8 miljoner kronor (211,2). De totala intäkterna var upp 14,8 procent till 250,4 miljoner kronor (218,1). Den organiska tillväxten var 15,1 procent (-8,4). Rörelseresultatet blev 24,4 miljoner kronor (22,9), bolaget beskriver att resultaten var i linje med de egna förväntningarna.


Affärer:

Fastighetsbolaget Nyfosa har genom två separata transaktioner stärkt sin ställning på den finska fastighetsmarknaden. Förvärven omfattar totalt 767 miljoner kronor. Förvärven sker i de finska regionsstäderna Jyväskylä, Villmanstrand och Kuopio. Det årliga hyresvärdet är 9,9 miljoner euro, motsvarande cirka 100 miljoner kronor.

Utemiljöbolaget Green Landscaping har förvärvat norska Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør som har en omsättning på cirka 170 miljoner norska kronor med god lönsamhet. Förvärvet finansieras inom befintliga kreditfaciliteter och genom apportemission av 331 201 nyemitterade aktier. Det ger en utspädning om 0,64 procent.

Fastighetsbolaget SBB har ökat sitt ägande i fastighetsbolaget Amasten till 66 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. SBB har köpt ytterligare 14,63 miljoner A-aktier från Verdipapirfondet Odin Eiendom till en kurs på 13,30 kronor per aktie, en transaktion på 194,5 miljoner kronor.


Företagsnytt:


Försvarsbolaget Saab har nu gått in i leveransfas vad gäller stridsflyget Gripen E. Företaget har nu visat upp de sex första serieproducerade planen. Cheferna för såväl det brasilianska som svenska flygvapnet var på plats.

Investeringsbolaget Flat Capitals portföljbolag Flow Commerce har fått ett uppköpsbud från börsnoterade Global-e som innebär en avkastning på cirka 11 gånger den senaste bokförda värderingen. DBudet innebär att innehavets värde förväntas motsvara cirka 20 miljoner kronor, att jämföra med Flat Capitals värdering av innehavet till 1,7 miljoner kronor. Förutom att budet ger en stor avkastning har den också en förväntad positiv påverkan på Flat Capitals substansvärde med cirka 66 öre.

Förvärvskonglomeratet Storskogen har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer för 2 miljarder kronor, inom ett rambelopp om 5 miljarder kronor. Obligationerna löper med en rörliga ränta på 3 månaders stibor + 300 baspunkter och har sitt förfallodatum den 1 december 2025.

Forskningsbolaget Abliva har fått sin ansökan om klinisk prövning, IND, för KL1333 godkänd hos amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det innebär att bolaget kan fortskrida med att starta sin registreringsgrundande fas 2/3-studie med KL1333 och rekrytera de första patienterna under 2022. En finansieringsrunda avses genomföras i samband med godkännandet.


Sverige:

Sverige står ånyo utan en statsminister efter att Magdalena Andersson begärt att bli entledigad i samband med att högerblockets budget röstats igenom och Miljöpartiet avgått från regeringen. En ny statsministeromröstning kan därigenom bli aktuell.


Från omvärlden:

Hongkong-noterade fastighetsutvecklaren Kaisa rusade på börsen efter att det stått klart att bolaget har en plan för att betala sina skulder. Därmed slipper den kinesiska marknaden kortsiktigt drabbas av en större konkurs. Det rapporterar CNBC. Fastighetsutvecklaren har varit handelsstoppad i tre veckor efter att det stått klart att man inte betalat utgifter för en "wealth management" produkt. Företaget har nu släppt en plan för hur man skall betala dessa produkter samt offshoreskulder som löper ut i december.


Makro:

Sydkorea höjde som väntat styrräntan till 1,00 procent från 0,75 procent.

Ledande index i Japan reviderades upp till 100,9 i september, från preliminära uppgiften 99,7. Orderingången av maskinverktyg i Japan lämnades samtidigt oreviderad på 81,5 procent räknat på årsbasis i oktober.

Försäljningsvolymerna inom detaljhandeln i Finland sjönk i årstakt i oktober. På årsbasis sjönk försäljningsvolymerna 0,9 procent (+2,7).

Konsumentförtroendet i Tyskland sjönk till -1,6 i december. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till -1,0. Föregående månads utfall reviderades till 1,0 från preliminärt 0,9.

Registreringarna av tunga lastvagnar över 16 ton i EU sjönk med 4,5 procent i årstakt i oktober. Det var andra månaden i rad med nedgång efter en tidigare svit med sju raka uppgångsmånader. De flesta länder i Centraleuropa ökade medan det var nedgångar på de större marknaderna i västra Europa. I Italien var nedgången 19 procent medan Spanien sjönk 5,2 procent, Frankrike backade 11,6 procent och Tyskland föll 15,4 procent. Hittills i år, januari-oktober, är registreringarna upp 24,1 procent.


Aktierekommendationer:

Carnegie inleder bevakning på Nordisk Bergteknik med behåll och riktkurs 35 kronor.
Jefferies höjer Scandic Hotels till behåll (underperform), riktkurs 35 kronor.
DNB höjer Lundbergs till behåll (sälj), riktkurs 510 kronor.
Carnegie inleder bevakning på Byggfakta med köp och riktkurs 86 kronor.


Håll ögonen på idag:

BÖRS
Rapporter
Ospecificerad tid: 2Curex, AAC Clyde Space, Abelco, Adventure Box, Africa Resources, Alm Equity, Amnode, Asarina Pharma, Aventura, Beyond Frames, Bomill, Braincool, Coegin Pharma, Colabitoil, Corline Biomedical, Curasight, EWPG Holding, Easyfill, Eco Wave Power, Enad Global 7, Euroafrica, First Venture, Flowscape, Freetrailer, Haypp Group, Incoax Networks, Intellego, Lidds, Lipidor, Logistri, Mälaråsen, Nexar, Ngenic, Odi Pharma, Polymer Factory, Premium Snacks, Secits, Sensor Alarm, Studentbostäder, Svenska Nyttobostäder, Tangiamo Touch, Wicket Gaming, Zignsec, Zordix

06:30 Jetpak, 07:30 Elekta, 08:00 Byggfakta, 08:00 Kopy Goldfields, 08:00 Nicoccino, 08:00 Signatur Fastigheter, 08:30 Shortcut Media, 08:55 Strax

Utländska rapporter
Ospecificerad tid: Nanoform

Stämmor
10:00 Bio-Works (extra), 11:30 Dextech (extra), 15:00 Hamlet Pharma

Corporate Actions
Confidence International exklusive rätt N 2:9, 2 kronor per aktie

Börshandel
New York-börsen stängd

Övriga händelser
Europa pappersstatistik från Euro Graph

MAKRO
09:00 ECB tal av Villeroy
09:00 Spanien PPI
09:10 ECB tal av Elderson
09:30 Hongkong handelsbalans
09:30 Riksbanken räntebesked
09:30 Sverige hushållens skuldsättning
09:30 Sverige PPI
10:00 Polen arbetslöshet
10:30 Sydafrika PPI
11:00 Riksbanken, presskonferens med Ingves
12:00 Global världshandel monitor
13:00 Mexiko BNP kvartal reviderad
14:30 ECB tal av Lagarde
15:00 Belgien företagens förtroende


Detta morgonbrev har tagits fram av Finwire och får inte kopieras för annat än personligt bruk. Kommentarer och estimat är inte Finwires egna. Finwire påtar sig dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i eventuella brister i källmaterialet. Finwire svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att använda sig av uppgifter eller rekommendationer i morgonbrevet. Copyright Finwire 2021.

Relaterade Artiklar

Dela