Noteringsaktuella Monivents CE-märkning är inte alltför långt borta - vd

Monday, February 17, 2020 9:14 AM
Medicinteknikbolaget Monivent presenterades av vd Karin Dahllöf vid en investerarträff i Göteborg i torsdags den 13 februari arrangerad av Sedermera Fondkommission. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer produkter i syfte att hjälpa nyfödda barn som är i behov av andningsstöd vid födseln. Monivent har utvecklat en patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul.

Monivent har en pågående nyintroduktion på Spotlight Stock Market där aktien ska börja handlas den 17 mars. Teckningstiden pågår till den 20 februari. Bolaget emitterar units, där en unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen är 21,75 kronor per unit, vilket motsvarar 7,25 kronor per aktie.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 19,7 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ytterligare 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till totalt 2,5 miljoner kronor.

Målgruppen är de 3 till 6 procent av alla nyfödda barn som inte börjar andas av sig själv. Det motsvarar 250 000 till 500 000 årligen nyfödda som är i behov av manuell ventilering på 6 400 sjukhus i Europa och Nordamerika. Bolaget bedömer att den adresserbara marknaden för initial installation av systemet motsvarar 2,9 miljarder kronor. Därtill kommer en återkommande försäljning på 300 miljoner kronor årligen.

Monivent har bearbetat marknaden med en övningsdocka och planerar att lansera Monivent Neo 100 som ska användas på nyfödda barn i andra kvartalet i år.

CE-märkningen av Neo 100 pågår och är inte alltför långt borta, förklarar Karin Dahllöf. Målsättningen är att CE-märkningen och produktlanseringen ska ske på utvalda marknader i EU i år. En bredare marknadsintroduktion ska ske 2021 i EU och Australien och produkten ska vara tillgänglig för försäljning i Kanada samma år. Bolaget ska inleda ansökningsprocessen med produktgodkännande för Neo 100 i USA i år med sikte på att produkten ska vara tillgänglig för försäljning i USA 2022.

Monivent har som målsättning att uppnå positivt kassaflöde i slutet av 2022. Bolaget ska inte vara i behov av fler nyemissioner, bedömer Karin Dahllöf, förutsatt att den initiala nyemissionen tecknas till 80 procent och teckningsoptionerna i ett senare skede utnyttjas till 80 procent.