Läkemedelsverket föreslår att avgifter för läkemedelskontroller höjs mellan 50-150 000 kronor

Tuesday, March 2, 2021 12:52 PM
Läkemedelsverket föreslår för regeringen att kostnaderna för kontrollen av läkemedel höjs med mellan 50-150 000 kronor. De aktuella priserna har gällt sedan 2016 och målet är att de nya avgiftsnivåerna ska gälla ett par år framöver.

– För att täcka kostnaderna för verksamheten kliniska prövningar för humanläkemedel föreslås en avgiftshöjning från 50 till 150 tusen kronor. För veterinärmedicinska läkemedel är höjningen från 25 till 150 tusen kronor. Läkemedelsverket förstår att förändringarna kan uppfattas som stora och att de kan påverka de forskande företagens bedrivande av kliniska prövningar i Sverige, säger Joakim Brandberg, vikarierande generaldirektör för myndigheten.

Förslaget om nya avgifter syftar till att Läkemedelsverket ska få full kostnadstäckning för sin verksamhet och därmed förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Utökade satsningar krävs också för att möta regulatoriska förändringar, till exempel att hantera ärenden innehållande stora datamängder som analyserats med digital teknik.

Relaterade Artiklar

Dela