Ungerns konsumentpriser ökade mer än väntat i årstakt under februari

Tuesday, March 10, 2020 8:00 AM
Ungerns konsumentpriser ökade mer än väntat i årstakt under februari.

På årsbasis steg konsumentpriserna 4,4 procent (+4,7), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 4,3 procent.

Ungern, %februari, 2020Konsensusjanuari, 2020
KPI, YY4,44,34,7
Konsensusdata från Bloomberg