Google får sanktionsavgift på 75 miljoner kronor av Datainspektionen

Wednesday, March 11, 2020 7:40 AM
Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

– Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen.

Datainspektionen har granskat Google sedan 2017. Google har tre veckor på sig att överklaga Datainspektionens beslut. Om Google inte överklagar vinner beslutet då laga kraft.