Optifreeze redovisar som planerat små förändringar av resultatet

Friday, February 14, 2020 7:35 AM
Optifreeze redovisar som planerat en liten omsättning och små förändringar av resultatet.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-1,6). Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-1,6). Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,17).

Optifreeze föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"OptiFreezes övergripande mål för 2020 är att genomföra en lansering inom OptiFlower för sticklingar och snittblommor efter att vi har slutfört våra tester tillsammans med Syngenta. Förväntningarna är att vi tillsammans med våra partners snabbt kommer att nå ut på marknaden och når kommersialisering", skriver vd Ulf Hagman i rapporten.

Optifreeze kommer också under året fortsätta sina projekt med nuvarande kunder i OptiDry-segmentet.

"Målsättningen är att avsluta projekten med en försäljning vilket kommer innebära startskottet för en bredare lansering av OptiDry", uppger Hagman. Han betonar också att huvudfokus just nu ligger på Optiflower-projektet, vilket är en gigantiska marknad ensamt. Optifreeze-chefen menar att det finns stora värden genom att företaget förlänger hållbarheten på snittblommor med 5-7 dagar.


Optifreeze, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning0,30,30,0%
Rörelseresultat-2,5-1,6
Nettoresultat-2,5-1,6
Resultat per aktie, kronor-0,22-0,17
Utdelning per aktie, kronor00