Finansmarknaderna lever under paniksituationer - Strand Förmögenhetsfond

Monday, March 16, 2020 11:51 AM
Fonden Strand Förmögenhetsfond minskade 4,2 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

"Februari blev en märklig månad på börsen. Månadens första tre veckor var osedvanligt starka. Nästan allt tolkades positivt trots negativa nyheter om coronaviruset. Marknaden fick ytterligare bränsle av starkare data än väntat från inköpschefer och bolagsrapporter som till en majoritet överträffade tidigare sänkta förväntningar", skriver förvaltarna.

På kort sikt tror förvaltarna att industriproduktonen kommer att drabbas hårt, vilket man ser genom svagare inköpschefsindex.

"Finansmarknaderna lever i stort sett bara i nuet under paniksituationer. Under övrig tid är det framtiden som är i fokus. Det innebär att allt återgår till det normala när marknadens aktörer har en mer klar bild av hur förloppet kommer att se ut. Det ”normala” innebär dock inte att kurserna omedelbart återställs till nivån före paniken utan att kurserna återställs till att vara baserade på prognoser om framtida utveckling av vinster och kassaflöden", skriver förvaltarna.

Per utgången av månaden var SEB, Climeon, Securitas, Nordea och Intrum fondens fem största innehav.

Strand Förmögenhetsfondfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-4,2
Fond i år, föränding i procent-3,3