Consilium ökar omsättning och minskar förlust i fjärde kvartalet

Friday, February 21, 2020 6:11 AM
Marinelektronikbolaget Consilium redovisar ökande omsättningen och minskade förlusten under det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 52,9 procent till 78,9 miljoner kronor (51,6).

Rörelseresultatet blev -130 miljoner kronor (-225,2).

Resultatet före skatt var -161,5 miljoner kronor (-240,5). Resultatet efter skatt blev -180,4 miljoner kronor (-251,8). Resultat per aktie hamnade på -16,04 kronor (-37,59).

Siffror avser proforma.

Consilium föreslår 17 kronor i utdelning (0).

Consilium ingick i slutet av förra året en överenskommelse med Nordic Capital om en försäljning av affärsområdet Marine & Safety för 3 miljarder kronor, med en reavinst om cirka 1,5 miljarder kronor.

Transaktionen förutsätter vissa myndigheters formella godkännande, vilka förväntas vara på plats under mars i år. Transaktionen beräknas formellt avslutas den 31 mars 2020, och realisationsvinsten redovisas därför under det första kvartalet.

Consilium, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning78,951,652,9%
Rörelseresultat-130-225,2
Resultat före skatt-161,5-240,5
Nettoresultat-180,4-251,8
Resultat per aktie, kronor-16,04-37,59
Utdelning per aktie, kronor170