Chordate Medical är i slutfasen av produktutvecklingen av kostnadseffektivare enhet och engångsartikel

Tuesday, February 25, 2020 1:10 PM
Medicinteknikbolaget Chordate Medical meddelar idag att två löpande utvecklingsprojekt för förbättrade produkter är i slutfasen, respektive slutfört. Dess utvecklingsprojekt innefattar både styrenheten och engångsartikeln för bolagets behandlingsteknologi. Med dessa förändringar beräknas tillverkningskostnaderna minska till hälften av nuvarande nivå för bägge fallen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har det senaste året drivit ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram en ny kontrollenhet. Den nya enheten levererar exakt samma behandling som nuvarande modell men har väsentligt minskade yttre mått och vikt, och kan produceras till halva kostnaden. Till skillnad från nuvarande modell, så kommer den yttre designen att skilja sig något mellan användningsområdena för rinit/nästäppa och migrän. Den nya enheten kommer successivt att fasas in och levereras till kund med början vid halvårsskiftet.

Rinitversionen av den nya modellen förväntas att vara CE-märkt inom andra kvartalet 2020 efter att återstående tekniska valideringstester genomförts. För CE-märkning av migränversionen gäller fortsatt att resultaten från den pågående kliniska studien behövs, där den sista patienten nu bedöms vara färdigbehandlad under andra kvartalet i år. Vid godkänt resultat av studien inom migrän förväntas processen för CE-märkning ta sex månader.

Parallellt med detta har bolaget även vidareutvecklat den engångskateter som används vid patientbehandlingen, med syfte att minska transportvolym och vikt samt att halvera tillverkningskostnaden. Detta projekt är nu slutfört med önskat resultat, och den nya produkten är satt i produktion.