Kansas Fed index minskade oväntat i september

Thursday, September 22, 2022 3:01 PM
Kansas Fed index minskade oväntat i september.

Indexet sjönk till 1 i september. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 5.

Föregående månads utfall var 3.

USAseptember, 2022KonsensusFörändring mot konsensusaugusti, 2022
Kansas Fed index15-80,0%3
Konsensusdata från Bloomberg