Nolato intäkter och resultat var bättre än väntat i fjärde kvartalet (uppdatering)

Monday, February 10, 2020 1:39 PM
(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Industriunderleverantören Nolato redovisar högre intäkter och resultat i fjärde kvartalet jämfört med analytikernas förväntningar. Bolaget höjer utdelningen.

Nettoomsättningen steg med 28,9 procent till 2 296 miljoner kronor (1 781). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 044 miljoner kronor. Justerat för valuta var omsättningstillväxten 22 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 249 miljoner kronor (214), väntat var 238 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 10,8 procent (12,0).

Rörelseresultatet blev 246 miljoner kronor (213). Rörelsemarginalen var 10,7 procent (12,0).

Resultatet före skatt var 236 miljoner kronor (210).

Resultatet efter skatt blev 206 miljoner kronor (158), analytikerkonsensus låg på 174 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 7,76 kronor (6,01).

Nolato föreslår 14,50 kronor i utdelning (14,00), en höjning med 3,6 procent. Analytikerna hade förväntat sig 14,67 kronor.

I resultatet för det fjärde kvartalet ingår en engångspost på -22 miljoner kronor. Justerat för detta blev ebita-resultatet 271 miljoner kronor.

Nolato meddelade i januari att bolaget planerar att stänga en produktionsenhet i Storbritannien under 2020. Kostnader för stängningen har delvis beaktats i fjärde kvartalet 2019 samt beräknas påverka även första kvartalet 2020.

Bolaget såg en positiv utveckling för samtliga affärsområden.

- Vi kan se tillbaka på ett mycket starkt kvartal där koncernens omsättning ökade med hela 22 procent justerat för valuta, drivet av framförallt affärsområde Integrated Solutions som justerat för valuta ökade omsättningen med hela 45 procent. Affärsområdets produktion bedrivs i Kina, och verksamheten har varit stängd sedan i slutet av januari till följd av det kinesiska nyåret samt den senaste veckan till följd av corona-epidemin, konstaterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist i bokslutskommunikén.

Nolato, MkrQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning2 2962 04412,3%1 78128,9%
EBITA2492384,6%21416,4%
EBITA-marginal10,8%11,6%12,0%
Rörelseresultat24621315,5%
Rörelsemarginal10,7%12,0%
Resultat före skatt23621012,4%
Nettoresultat20617418,4%15830,4%
Resultat per aktie, kronor7,766,0129,1%
Utdelning per aktie, kronor14,5014,67-1,2%14,003,6%
Konsensusdata från Bloomberg