Almi Invest investerar 1,7 miljoner kronor i cancerdiagnostik-bolaget Celluminova

Tuesday, January 28, 2020 9:59 AM
Almi Invest investerar drygt 1,7 miljoner kronor i Linköpingsbolaget Celluminova som utvecklat en produkt som kan detektera cancerstamceller inom 10 minuter och ökar chanserna för överlevnad, något som står högt upp på hjärnkirurgernas önskelista. I nyemissionen på 3,9 miljoner kronor deltar även LIU Invest och en rad privata investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Celluminova har genom forskning vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet utvecklat en patenterad ny produkt, Gliostem, för nästan omedelbar detektion av stamcellsliknande celler i hjärntumörer.

Cancerformen Glioblastom, hjärntumör, leder i 95 procent av fallen till döden inom fem år och 100 procent får återfall. Återfallen beror till stor del på att cancerstamcellerna finns kvar i tumörvävnad som man inte får bort vid de kirurgiska ingreppen.

Målet med investeringen är att ta fram en diagnostisk produkt som initialt kan användas av patologer för att sedan, på sikt, få den godkänd att användas i samband med det kirurgiska ingreppet. Gliostem finns även i form av ett lab-kit för forskare för att underlätta studier.

Marknaden för denna typ av fluorescerande produkter för kirurgi uppskattas till 300 miljoner euro, vilken bolaget räknar med att kunna börja bearbeta under 2023.