Alligator Bioscience: I startgroparna för fas 2 - Analysguiden

Friday, February 21, 2020 9:42 AM
"Fas I-studien med antikroppen ATOR-1015 har kommit upp till dosen 3 mg/kg varannan vecka utan att uppvisa någon dos­begränsande toxicitet; för närvarande utvärderas 6 mg/kg. Mitazalimab förbereds för en fas 2-studie under andra halvan av 2020."

Länk till uppdragsanalys nedan.