Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i november - positivt bidrag från NCAB, Sectra och Oncopeptides

Wednesday, December 4, 2019 4:48 PM
Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i november, mot fondens jämförelseindex som steg 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att november börjat starkt med en optimism som drevs av bland annat att USA gått med på att minska importtullar på kinesiska varor, vilket Trump senare dementerade.

"Vi är fortsatt försiktigt positiva till börsutvecklingen. Konjunktursignalerna ser något bättre ut än tidigare och statistiskt finns det ett visst stöd från säsongsmönstret då månaderna kring årsskiftet ofta är starkare än resten av året. Som vanligt finns det dock risker och den största av dem för närvarande är troligen handelsdiskussionerna mellan USA och Kina", beskriver fondens förvaltarteam.

Månadens avkastning gynnades av NCAB, Sectra och Oncopeptides.

Negativt bidrag kom från IAR Systems och NRC Group. Även Climeon fortsatte att utvecklats svagt, men förvaltarteamet tror på bolaget och är långsiktigt positiva.

Aktievikten uppgick till 80,7 procent vid månadsskiftet.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden Xvivo Perfusion, Evolution Gaming och Lindab.