Urbangreen ökar omsättning men minskar nettoresultat under tredje kvartalet - tyngs av tidigare redovisningsfel

Monday, November 25, 2019 12:34 PM
Urbangreen redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en nettoförlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 14,0 procent till 10,6 miljoner kronor (9,3).

Resultatet efter skatt blev -1,78 miljoner kronor (1,36).


Kvartalet tyngs av nedskrivningar som är ett resultat av att bolaget har funnit felaktiga beräkningar för större nedskrivningar som troligtvis pågått över en längre tid. Justeringen för dessa justeringar infaller bokföringstekniskt i oktober. Stor del av förlusten för kvartalet kan hänföras till oktober, -1,64 miljoner (3,24).

Urbangreen, MkrQ3-2019Q3-2018Förändring
Nettoomsättning10,69,314,0%
Nettoresultat-1,781,36