Nanexa genomför nyemission

Monday, February 3, 2020 6:18 AM
Forskningsbolaget Nanexa genomför en nyemission och vid full teckning kommer bolaget att tillföras 45,5 miljoner kronor, före emissionskostnader och exklusive teckningsoptioner.

Emissionen ger aktieägarna en uniträtt. Tio uniträtter ger sedan berättigande att teckna en ny unit. Varje unit innehåller två aktier och två teckningsoptioner.

Teckningskursen uppgår till 30 kronor per unit, vilket motsvarar 7,50 kronor per aktie.

Teckningstiden löper under perioden 11–25 februari i år. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 42,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 93 procent av hela emissionen. Styrelse, vd och tidigare aktieägare tecknar för 2,7 miljoner kronor.

Nanexa har också beslutat att i och med nyemissionen senarelägga sitt bokslut till den 28 februari.

Forskningsbolaget specificerar också vad kapitalet kommer att användas till. 30 procent kommer att användas till en fas I-studie för NEX-18 inom MDS. Lika mycket kommer att användas för processutveckling och uppskalning av GMP-produktion. 10 procent kommer att användas för förstudier/prekliniska studier för ytterligare ett eget produktionsprojekt och lika mycket kommer att användas som förstärkning av rörelsekapitalet. Nanexa kommer slutligen att använda 20 procent av kapitalet till expansion av personal och laboratorium för kunna driva ytterligare externa samarbeten.