Vibrosense Dynamics får order från Tyskland - påverkar helårsresultatet positivt (uppdatering)

Tuesday, February 11, 2020 9:52 AM
(bolaget har uppdaterat att ordern väntas påverka helårsresultatet positivt)

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics har fått en order på VibroSense Meter II från Tyskland. Ordern förväntas ha en positiv inverkan på helårsresultatet.

Det är Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübecks universitetssjukhus som har valt att utnyttja sin option att köpa VibroSense Meter II efter avslutad pilotstudie. Inget ordervärde anges.

Målsättningen är nu att man skall använda tekniken för att göra en större studie och undersöka om man kan använda instrumentet som ett hjälpmedel för att förebygga och förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg. Studieresultatet från pilotstudien kommer att presenteras vid en tysk kongress i april.

Vibrosense Dynamics-chefen ser affären som ett första steg in på den stora tyska marknaden.

"Att Lübecks universitetssjukhus nu köper VibroSense Meter II visar att de har tillit till systemet och att man vill undersöka om instrumentet kan användas för att förebygga vibrationsskador snarare än att diagnostisera permanenta skador. Tyskland har en stor industri med många vibrationsexponerade arbetstagare. Det här är vårt första steg in på den tyska marknaden och jag har stor förhoppning att vårt VibroSense Meter system ska visa sig vara lika framgångsrikt där som inom företagshälsovården i Sverige. Detta förväntas även ha en positiv inverkan på vårt långsiktiga resultat", säger Hans Wallin, vd för Vibrosense Dynamics, i en kommentar.