RobecoSAM Smart Materials ökade 3,6 procent i november - PTC steg 16 procent

Tuesday, December 31, 2019 11:53 AM
Fonden RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR steg 3,6 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17 procent och är därmed sämre än index som har ökat 28,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Ansys och PTC var fondens främsta bidragsgivare under månaden med uppgångar på 16 respektive 14 procent.

På den negativa sidan återfinns Dirtt som backade 25 procent.

Fonden hade vid slutet av november störst exponering mot material, informationsteknologi och industri. Per land hade man störst exponering mot USA, Japan och Sydkorea.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var IPG Photonics, Hexcel och PTC med portföljvikterna 4,5, 4,1 respektive 3,3 procent.