Arbetslösheten i Kanada uppgick till 4,9 procent i juli - väntat 5,0

Friday, August 5, 2022 12:30 PM
Arbetslösheten i Kanada uppgick till 4,9 procent i juli. Månaden innan låg arbetslösheten på 4,9 procent.

Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 5,0 procent, enligt Bloomberg.

Kanada, %juli, 2022Konsensusjuni, 2022
Arbetslöshet4,95,04,9
Konsensusdata från Bloomberg