Ny publikation där Attanas teknik möjliggör studier av jonvätskors tribologiska egenskaper

Friday, January 31, 2020 9:34 AM
En andra artikel har publicerats där Attanas teknik använts för studerande av icke vattenlösliga jonvätskors interaktioner med ytor. Bakom den står återigen professor Mark Rutland och hans team på KTH, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I den andra artikeln har Attanas Emobilizer-teknik använts. Den är framtagen för att kunna exempelvis immobilisera negativt laddade peptider som annars visat sig svåra att analysera.

”För Attana är professor Rutlands forskning viktig, då den ger bolaget möjlighet att utveckla unika applikationer där elektrisk laddade regioner på läkemedelsmolekyler kan användas för att öka specificiteten vid en interaktion eller för att minimera oönskade off-target interaktioner”, skriver bolaget.