Fastpartner: Värdeökningar lyfte vinsten - Analysguiden

Monday, February 17, 2020 3:02 PM
"Fastpartner redovisade större värdeökningar på sitt fastighetsbestånd (cirka 1,4 miljarder kronor) i kv4/2019 än vi väntat oss. Det ger ett substansvärde mellan 69 och 83 kronor per stamaktie beroende på val av metod. Vi höjer vår riktkurs till 100 kronor i bas-scenariot (tidigare 75 kronor)."

Länk till uppdragsanalys nedan.