UB EM Frontier Real Assets ökade 0,5 procent - minskar Thailand, ökar Filippinerna

Monday, November 18, 2019 9:59 AM
UB EM Frontier Real Assets ökade 0,5 procent i oktober, mot fondens jämförelseindex MSCI EM som steg 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

Oktober bjöd på goda nyheter från flera håll. En mini-deal i handelskonflikten mellan USA och Kina, förbättrat läge i Brexit-frågan och positiva kvartalsrapporter. Mexiko imponerade med en uppgång på 6 procent, detsamma gäller för Argentina som drevs av en deprecierad valuta.

Under månaden har fonden minskat exponering mot Thailand och ökat mot Filippinerna.

Hittills i år är tillväxtmarknaderna (SMCI EM) upp 13 procent och värderingen på 6 procent över femårsgenomsnittet.

De tre största innehaven per utgången av månaden var Aeroportuario del Centro Norte, Enel Americas och Fibra Uno Administracion med portföljvikterna 3,1, 3,0 respektive 2,7 procent.