Alligator Bioscience: Håller tempot uppe - Biostock

Friday, February 14, 2020 7:54 AM
"Efter publiceringen av 2019 års resultat, kan marknaden konstatera att bioteknikbolaget Alligator Bioscience har kassa nog att driva utvecklingsarbetet framåt i planerad takt. I år kommer Alligator att ha fyra läkemedelskandidater i klinisk fas, varav man avser utveckla tre i egen regi. Därutöver finns ytterligare projekt som står färdigt för fas I samt än fler som befinner sig i preklinik. 2020 väntas således bli ytterligare ett händelserikt år för Alligator."

Länk till uppdragsanalys nedan.