Lancelot Avalon minskade 3,4 procent i februari - Embracer upp

Thursday, March 12, 2020 2:49 PM
Fonden Lancelot Avalon minskade 3,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport. Bactiguard och Embracer var de bolag som gick starkast i februari. Medan Bonesupport och ÅF Pöyry hade störst negativ påverkan på avkastningen. Emabracer släppte en bra rapport och annonserade förvärvet av den amerikanska spelutvecklaren Saber Interactive. Förvaltaren Erik Bengtson tror att Embracer har goda tillväxtmöjligheter under en lång tid framöver både organiskt och genom ytligare förvärv. Flera av fondens innehav släppte starka månadsrapporter, bland annat Lime Technoloigies, MIPS och Cavotec. Fonden ägde vid månadens slut aktier i 23 bolag samt en indexexponering genom index-ETFer motsvarande 10 procent av fonden.
Lancelot Avalon, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-3,4
Index MM, föränding i procent-6,6