Google överklagar sanktionsavgift på 75 miljoner kronor av Datainspektionen (uppdatering)

Wednesday, March 11, 2020 10:25 AM
(Uppdatering: Google kommer att överklaga sanktionsavgiften)

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

– Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen.

Datainspektionen har granskat Google sedan 2017. Google har tre veckor på sig att överklaga Datainspektionens beslut. Om Google inte överklagar vinner beslutet då laga kraft.

Google håller inte med Datainspektionens beslut, på ett principiellt plan, och planerar därför att överklaga, uppger Joakim Larsson, kommunikationschef för Sverige och Finland till Finwire.

Han framhåller att Google inte motsätter sig själva rätten att bli glömd. Bolaget har agerat på nästan 900 000 olika sådana förfrågningar sedan den här rättigheten infördes 2014. Beslutet från Datainspektionen handlar till stor del om meddelanden till webbansvariga. Googles meddelanden informerar denna person, som först måste registrera sig via bolagets verktyg för webbplatsansvariga, att en borttagning har ägt rum, och identifierar de länkar som berörs.

Google anser att denna praxis är i enlighet med GDPR och att öppenheten är viktig för att skydda exempelvis utgivares rättigheter i borttagningsprocessen. Dagens beslut från Datainspektionen säger också att Google även bör granska länkar som inte tydligt ingick i den ursprungliga begäran om att bli glömd. Google har tillämpat den här modellen konsekvent och tagit bort mer än 3 miljoner olika länkar sedan 2014.