Xvivo Perfusion bantar styrelsen med en ledamot

Tuesday, February 25, 2020 9:01 AM
Aktieägarna i medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion kallas till årsstämma tisdagen den 31 mars i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Yvonne Mårtensson, Folke Nilsson och Dag Andersson. Alan Raffensperger har omböjt omval till styrelsen. Till styrelseordförande föreslås omval av Gösta Johannesson.

Styrelse föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram för anställda på 408 000 teckningsoptioner. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att återköpa egna aktier.