'Lenalidomid erbjuder en attraktiv målprofil och marknad' - Nanexas vd

Wednesday, January 13, 2021 3:24 PM
Substansen Lenalidomid erbjuder en attraktiv målprofil och marknad, samt kompletterar det befintliga projektet NEX-18. Det säger Nanexas vd David Westberg med anledning av nyheten att substansen har valts ut för produktprojektet NEX-20.

Nanexa ska nu utveckla substansen som går under försäljningsnamnet Revlimid för behandling av multipelt myelom, vilket är en vanlig typ av blodcancer där behovet av effektivare behandlingar är stort. Vidare är det många patienter som inte följer det rekommenderade intaget av tabletter, vilket resulterar i en suboptimal behandling.

“Det är här vår drug delivery-teknologi PharmaShell kommer in i bilden. Även om målmarknaden uppgår enligt uppskattningar till 1,3 miljarder dollar, är vår primära målgrupp dessa patienter som står för drygt en tredjedel av marknaden. Det rör sig fortsatt om en väldigt stor patientpopulation och marknad”, säger bolagschefen i samband med nyheten.

Av naturliga skäl kommer man inte nå alla dessa patienter som misslyckas med att erhålla korrekt behandling, men det erbjuder ett starkt skäl att fokusera på just denna indikation. Detta i kombination med en tydlig marknadspotential.

“De här två faktorerna räcker på egen hand för att skapa en attraktiv målprofil”, förklarar Nanexa-chefen.

Den prekliniska utvecklingen av lenalidomid kommer starta inom kort, enligt bolaget.

Nyheten innebär i praktiken att man nu driver två interna utvecklingsprojekt, där det andra projektet NEX-18 är aktuellt i närtid med en klinisk studie som nyligen godkänts från myndighetshåll. Den väntas påbörjas nu under det första kvartalet.

"Vi klarar av att driva flera projekt samtidigt. Vår organisationen har växt rätt bra den senaste tiden, och jag har sett till att vi är organiserade precis som ett läkemedelsbolag, med alla de typer av resurser som behövs”, säger Westberg.

Två andra viktiga pusselbitar är den egna produktionsanläggningen samt samarbetet med materialteknikjätten Applied Materials.

“Produktionen är normalt en flaskhals för nya teknologier. En av de första frågorna intressenter ställer sig är huruvida tekniken går att producera i stor skala. Samarbetet med Applied Materials handlar om just det. Vi säkerställer förmåga att producera för större kliniska studier, och på längre sikt även fullskalig industriell produktionskapacitet”, säger bolagschefen och fortsätter:

“I vår bransch kan samarbeten som det vi har med Applied Materials ses som rätt unikt. De investerar även långsiktigt i Nanexa. Vi ser att de vill göra en satsning inom life science, och betraktar dem som en långsiktig industriell samarbetspartner.”

För de egna produktprojekten är målsättningen att utveckla projekten fram till uppnådd proof of concept i kliniska fas II-studier och därefter ingå licensavtal med större aktörer. På så vis når man stort värde i projekten innan licensiering och kan därför räkna med attraktiva licensavtal.

“Det gör att vi får en fin portfölj med ungefär samma aktörer som kan tänkas licensiera in dessa projekt, vilket gör att det blir lite enklare för oss. För Nanexa skapar det även en tydligare bild av vad vi är för typ av bolag”, resonerar vd:n.

Han tillägger att man inte vill begränsa sig till endast cancerområdet. Nästa projekt kan vara inom något annat. Nu anser sig bolaget däremot ha två projekt som kompletterar varandra väl.

Förutom de egna interna utvecklingsprojekten har Nanexa ett affärsben fokuserat på samarbetsavtal kring PharmaShell-plattformen med andra läkemedelsbolag, för licensiering av teknologin.

Denna del av verksamheten löper på bra, enligt Westberg som ser goda möjligheter till mer omfattande avtal framgent. I takt med att listan över samarbeten växer sig större ökar också möjligheterna till avtal självmant.

“Dessa licensavtal är väldigt viktiga för oss, bland annat för de genererar pengar här och nu. Men i slutänden är det våra egna projekt som bygger upp störst långsiktigt värde, även om vi lägger fokus på bägge delar”, förklarar vd:n.

Nanexa-chefen lyfter fram att bolaget har gjort framsteg under det senaste året på flera områden, där valet av substansen lenalidomid konkluderar en längre tids utvärdering. Ett bevis på att man är på rätt väg är att Novo Nordisks tidigare styrelseordförande Dr. Göran Ando nu har samma roll fast i Nanexa.

“Han är otroligt kunnig och entusiastisk. Han har ett väldigt värdefullt nätverk och vet vad de största läkemedelsbolagen är ute efter. Att vi lyckats knyta till oss Ando är en fjäder i hatten för vår del”, avslutar Westberg.