Ungerns försäljning inom detaljhandeln ökade mer än väntat i årstakt under januari

Wednesday, March 4, 2020 9:09 AM
Ungerns försäljning inom detaljhandeln ökade mer än väntat i årstakt under januari.

På årsbasis steg försäljningen inom detaljhandeln 7,6 procent (+6,1), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 6,0 procent.

Ungern, %januari, 2020Konsensusdecember, 2019
Försäljning i detaljhandel, YY7,66,06,1
Konsensusdata från Bloomberg